Portal for små selvstændige erhvervsdrivende under COVID-19.

Der er søgt midler til et projekt, og det afventes, om der bevilges midler.